Klatremus

Klatremusgruppa er for to- og treåringar. Klatremus- og Brumlemanngruppa har felles fløy, men fordeler seg i mindre grupper gjennom dagens ulike aktivitetar.

Fokusområda, er som for dei andre gruppene; vennskap, fellesskap, natur, helse, rørsle og leseglede