Vedtekter for samvirkeforetaket Høddvollbarnehagen SA