Mikkel

Mikkelgruppa er for dei minste (1-2 år) og er organisert som ei småbarnsavdeling med si eiga dagsrytme som er tilpassa dei minste.

På denne gruppa er det stort fokus på å bygge gode og varme relasjonar mellom barn og voksne, og mellom barna. Denne trygge relasjonen vert grunnmuren for trivsel, læring og utvikling. Den første tida i barnehagen får barnet ei primærkontakt som fyl barnet ekstra tett. Gode opplevingar gjennom leik og uteliv vert det også lagt stor vekt på i arberbeidet med dei minste barnehagen.

Fokusområda er, som for dei andre gruppene; vennskap, fellesskap, natur, helse, rørsle og leseglede