Samarbeidsutval for Høddvollbarnehagen SA

 

Samarbeidsutvalet i Høddvollbarnehagen SA:

Marte Rise-Høydal, foreldrerepresentant

Ingve Røren, foreldrerepresentant

Torild Døving, tilsetterepresentant

Caroline Torgersen, tilsetterepresentant

Saksførebuar og sekretær; dagleg leiar; Kathrin Rise