Velkomen til Høddvollbarnehagen

Høddvollbarnehagen held til i Varleite i Ulstein Kommune. Barnehagen er foreldreeigd og har  ca 50 plassar for barn i aldersgruppa 0-5 år. Vi flytta inn  i nye og flotte lokale hausten 2010, men Høddvollbarnehagen har eksistert sidan 1992.Vi har eit flott turterreng  som nærmaste nabo, så vi har flotte moglegheiter når det gjeld fysisk utfolding. Barna vert inndelt i tre grupper, etter alder. Mikkelgruppa er for dei minste (1-2 år) og er organisert som ei småbarnsavdeling med si eiga dagsrytme som er tilpassa dei minste. Klatremusgruppa er for to- og treåringar, medan Brumlemanngruppa er for fire- og femåringar. Klatremus- og Brumlemanngruppa har felles rom, men fordeler seg i mindre grupper gjennom dagens ulike aktivitetar.