/>

Søknadsfrist 1. mars

Høddvollbarnehagen er ein privat barnehagen, men alle barnehagar i Ulstein Kommune har samordna opptak, og du finn søknadsskjema ved å gå inn på Ulstein Kommune sine heimesider for å finne søknadsskjema.

 

 

https://www.ulstein.kommune.no/tenester/barnehage-og-skule/barnehage/barnehageplass/soke-om-barnehageplass-og-svare-pa-tilbod/