Kjekt å få besøk av russen i dag

Her er tidlegare barnehagebarn, og familie av barn og personalet. Kjekt å kunne få til eit møte mellom barnehagebarn og russ, på tross av koronatiltak. Russen skapte god stemning med fengande musikk, kjekke samtalar og is.