Samane sin nasjonaldag

Denne veka har samane vore hovudtema. Vi har blitt kjent med samane sin kultur gjennom ulike aktivitetar, som feks song og musikk, joik, teikning, film, opplevingsrom mm

Nasjonaldagen til samane; 6. februar, vart feira med bl.a. Bidos (samisk festmat) til lunsj, lassokasting mm